KAJ JE PIŠKOTEK?

Piškotki so datoteke, ki jih spletna mesta ustvarijo med obiskom. V njih so shranjene nastavitve za spletno mesto, podatki o profilu in drugi podatki.

Obstajata dve vrsti piškotkov: Piškotki domene so nastavljeni z domeno spletnega mesta v naslovni vrstici. 

Piškotki drugih mest so iz drugih virov domene, ki imajo na strani vdelane različne elemente, na primer oglase ali slike.

NASTAVITEV IN SHRANJEVANJE PIŠKOTKOV 

Piškotke lahko določi spletna stran, ki jo obiskuješ ("lastni piškotki"), ali tretja spletna stran, ki vodi vsebino na spletni strani,

ki si jo ogledujete ("piškotki od drugod").  Piškotki so lahko shranjeni različno dolgo.

Začasni ali sejni piškotek (session cookies): Piškotek, ki nam omogoča povezavo vaših dejanj tekom seje v brskalniku.

Seja v brskalniku se začne, ko odprete okno brskalnika, in se konča, ko ga zaprete. Sejni piškotki so ustvarjeni začasno in so izbrisani, ko se zapre okno vašega brskalnika.

Trajni ali shranjeni piškotek (persistent cookies): Piškotek, ki ostane na vaši napravi. Čas, ki je določen v piškotku, in se aktivira vsakič, ko obiščete spletno stran,

ki je ustvarila ta določen piškotek.

KATERE PIŠKOTKE UPORABLJAMO MI

Ta spletna stran vsebuje t.i. piškotke ('Cookies'), zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja  strani. Ko prvič obiščete spletno mesto, se v vaš računalnik

shrani piškotek (če je brskalnik nastavljen tako, da jih sprejema), če ste spletno mesto že obiskali, pa spletni strežnik, prebere piškotek, ki je že shranjen v vašem

računalniku. Piškotki se ne morejo uporabiti za pogon programov ali za prenos virusov na vaš računalnik. 

Na spletni strani se zbirajo podatki o obisku z uporabo storitve Google Analytics, spletno orodje podjetja Google Inc. ("Google"). V ta namen Google Analytics

uporablja "piškotke", ki so tekstovne datoteke, nameščene na vašem računalniku.

Podatki, ki jih piškotki vsebujejo o uporabi te spletne strani (standardni internetni dnevni podatki (vključno z naslovom IP) in podatki o vedenju obiskovalcev v anonimni obliki)

se prenesejo in shranijo pri podjetju Google, tudi na strežnikih v Združenih državah. Google bo poslane podatke pretvoril v anonimno obliko, tako da bo pred shranitvijo

podatkov odstranil zadnji zlog naslova IP. V skladu s pogoji uporabe orodja Google Analytics bo podjetje Google te podatke uporabilo za ovrednotenje vaše uporabe

spletne strani in izdelavo poročil za Felicijan d.o.o. o dejavnostih na spletni strani.

 

Felicijan d.o.o. ne bo uporabil niti dovolil nobeni tretji osebi, da uporabi statistično analitično orodje za sledenje ali zbiranje podatkov o obiskovalcih te strani,

ki omogočajo identifikacijo posameznika. Google lahko prenese podatke, zbrane z  Google Analytics, tretjih osebam, če to zahteva zakon ali če tretje osebe 

obdelujejo podatke v imenu podjetja Google. V skladu s pogoji uporabe Google Analytics podjetje Google vašega naslova IP ne bo povezalo z nobenimi drugimi podatki,

ki jih ima Google.